STUDIO

300m212mcutofficerestaurant

We have at our disposal our own premises, composed of a spacious shooting hall with an area of 300 sq m and a height of 12 m, as well as social and office space spread out across four storeys. To our customer, we make available our professional technical backlot: The editing studio, voice actor's cabin, wardrobe, make-up studio, a spacious storage room, two control rooms, a dining room and a relaxation room.

ABOUT US

Studio Panika is a modern film production studio and rental house in one. We deal in making advertising spots, videoclips as well as other visual arts materials.

Our technical backlot is composed of our own film studio with a shooting hall as well as technical and social premises, as well as professional camera and lighting equipment. We specialise in greenboxing.

PRODUCTION

We have been doing professional film production since the year 2007. For our customers, we prepare advertisements for television, cinema, for the Internet as well as many other types of materials from the visual arts, i. e. videoclips and feature films.
We are completely independent in our actions. We have at our disposal state-of-the-art equipment, but foremost, a professional and creative team that always does its best.

Syrenka

"Syrenka"

autopromocja Studio Panika

Sea Towers

"Sea Towers"

Klient: Invest Komfort

The Trip

"The Trip"

film krótkometrażowy

Klimawent Reel

"Klimawent Reel"

Egipt

"Egipt"

Archeological Paths

Wzrastamy Razem

"Wzrastamy Razem"

Ergo Hestia

Travelasystent.com

"Travelasystent.com"

Klient: Travelasystent

Klimawent Reel

"Klimawent Reel"

Oliwa Park

"Oliwa Park"

Klient: Eurostyl

PPNT

"PPNT"

Klient: PPNT Gdynia

Świąteczna Panika

"Świąteczna Panika"

Klient: Studio Panika

Raptor 700

"Raptor 700"

Klient: Galeon

Żywioły Bursztynu

"Żywioły Bursztynu"

Klient: MTM Silver Studio

Hilton Gdańsk

"Hilton Gdańsk"

Klient: J.W. Hotele

Magiczne Cząsteczki

"Magiczne Cząsteczki"

Klient: MTM Silver Studio

Amber Ads

"Amber Ads"

Klient: Studio Panika

Hipodrom

"Hipodrom"

Klient: Hipodrom Sopot

RENTAL

We invite you to make use of our professional equipment backlot

CONTACT

Studio Panika
ul. Chwaszczyńska 194
81-571 Gdynia
Tel.: +48 501 501 391
E: info@studiopanika.pl

DOTACJE

Studio Panika Oskar Kaszyński realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa:

Tytuł projektu: Zakup najnowocześniejszego sprzętu do produkcji filmów długometrażowych i dokumentalnych szansą Studia Panika na zdobycie konkurencyjnej pozycji na rynku polskim i zagranicznym.
Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPPM.01.01.01-00-A54/09-00 z dnia 25.03.2011r.

Termin realizacji projektu: 01.01.2010-02.04.2013

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zakupione środki pozwoliły na poszerzenie oferty przedsiębiorstwa.
Dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu firma wprowadziła do oferty 1 nowy produkt, jakim są filmy dokumentalne i filmy długometrażowe. Dzięki odpowiedniemu sprzętowi możemy wyprodukować film na podstawie briefu, scenariusza, jak też zapewnić kompleksową obsługę realizacyjną w czasie zdjęć i montaż oraz udźwiękowienie w postprodukcji.
Dzięki realizacji projektu pracujemy w dowolnym formacie cyfrowym, a produkcje realizowane są przy użyciu najnowszej kamery cyfrowej RED. Przeznaczeniem kamery jest głównie produkcja filmowa (filmy fabularne, dokumenty), jak też wysokobudżetowe reklamy, filmy promocyjne czy teledyski. W związku z tym realizacja projektu wpłynęła na podniesienie jakości dotychczas świadczonych usług.
Ofertę poszerzyliśmy również o nową usługę, jaką jest tworzenie filmów dokumentalnych i długometrażowych na rzecz podmiotów zewnętrznych, na specjalne zamówienie. W ramach usług oferujemy opracowanie projektu, produkcję oraz wypuszczenie filmu na rynek.
Zapraszamy do współpracy!
Firma posiada zaplecze do świadczenia usług zarówno dla klientów krajowych, jak i odbiorców zagranicznych.