Kontakt

Studio Filmowe Panika SA

ul. Chwaszczyńska 198 B, 81-571 Gdynia

Zapytania filmowe:
Magdalena Włoch
email: magda@studiopanika.pl
tel.: +48 604 233 551

Hala i sprzęt filmowy:
Mateusz Waloszek
email: mateusz@studiopanika.pl
tel.: +48 514 628 349

Koncerty / Eventy:
Angelika Zgutczyńska
email: angelika@studiopanika.pl
tel.:+48 730 903 190

Kontakt ogólny:
email: info@studiopanika.pl

Dojazd komunikacją miejską:
Autobusy: K, R, X, Z, 121, 171, 181
Trolejbusy: 23, 27, 31

STUDIO FILMOWE PANIKA SA
Kapitał zakładowy 5 680 500 zł, wpłacony w całości;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000790807; Regon 383634831; NIP 9581701972.