Hala B

Hala B :

Pow. 70m.kw
Wys. 3m
Doskonałe warunki akustyczne
Toaleta
reżyserka